Pro svět zítřka

Jsme česká společnost působící v oblasti nakládání s odpady po celém světě. S rostoucí populací, zvyšující se potřebou zboží a tudíž i zvedající se nabídkou a poptávkou se stal odpad jedním z největších problémů a dnes produkují lidé na celém světě zhruba 2.01 miliard tun komunálního odpadu. Světová banka odhaduje, že by se měla celková produkce odpadu k roku 2050 zvýšit až k 3.40 miliard tun. Avšak dobře vedený systém nakládání s odpady nám umožňuje tyto cenné zdroje využívat a přeměnit odpad v energii.

My v Grovagon směřujeme díky udržitelnému nakládání s odpady k lepšímu budoucímu světu. S našimi dlouholetými partnerskými společnostmi spolupracujeme ve více než 20 zemích na třech kontinentech již přes 10 let.

Energie z odpadu


Přepravujeme nerecyklovatelný odpad, který není nebezpečný, převážně z Německa, Itálie, Rakouska, České republiky a Maďarska k našim partnerům, kteří provozují spalovny, cementárny, teplárny či elektrárny. Spalovací proces produkuje energii ve formě páry, jež může zásobovat dálkové nebo průmyslové topné sítě, nebo může být využita na výrobu elektřiny pomocí turbín. Jsme schopni dodat jakýkoliv potřebný materiál s různými specifiky požadovaných závodem.

Skládky


Nabízíme skládky pro všechny druhy odpadu od pevného směsného odpadu po průmyslový nebo nebezpečný odpad. S našimi partnerskými společnostmi provozujícími skládky odpadů také hledáme nové odpady, které bychom mohli dodat na skládky. Klademe důraz na to, abychom spolupracovali pouze s vysoce zabezpečenými operačními systémy skládky a vždy dbáme na zajištění všech potřebných oprávnění.

Zacházení s nebezpečným odpadem


Nebezpečný odpad může být spalován, fyzikálně-chemicky upraven nebo stabilizován a uložen na skládku. Grovagon pracuje s nebezpečnými odpady již mnoho let a to zejména za použití spalování při vysokých teplot.

Suroviny na naší planetě nejsou věčné. To je důvodem, proč je náš proces nakládání s odpady tak důležitý, abychom mohli chránit naše přírodní zdroje a zároveň získali co nejvice alternativních zdrojů z našeho odpadu. Jsme schopni zpracovat všechny druhy materiálů od plastů po komunální či stavební odpad, dřevo, papír, kovy a nebezpečný odpad.

Kontakt


Grovagon s.r.o.

Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha
Ič: 08082979Jakub Petržela

Business Development
grovagon@grovagon.cz
+420 606 663 484


Jan F. Siering

Business Development DE AT CH
grovagon@grovagon.cz
+420 778 051 212
Kancelář

Fakturace, evidence
info@grovagon.cz
+420 702 130 719

 

en / cs